Autobus dhe mikro-autobus “Drita” me qira

Drita Travel ofron autobusë pasagjerësh për t’u marrë me qira për udhëtimet tuaja, biznesin ose udhëtimet të organizaura nga ju.
Fleksibiliteti dhe bashkëpunimi i lehtë është i garantuar.

IMPORTANT UPDATE FOR PASSENGERS: The Bus Station in Tirana has changed.
IMPORTANT UPDATE FOR PASSENGERS: The Bus Station in Tirana has changed.